Spit krijgen of laten spitten?

Spitten

Spitten is een kerende grondbewerking van de bovenste laag van de grond (bouwvoor). Hierbij wordt deze laag zodanig omgedraaid dat het onkruid en de eventueel opgebrachte stalmest of kunstmest onder de grond komt.

Spitten wordt gedaan om de structuur van de bodem te verbeteren, gewasresten en mest onder te werken en onkruid te bestrijden.

Kleigrond moet voor de winter gespit worden, zodat door de vorst de grond kan stukvriezen en zo de structuur verbeterd wordt. Zandgrond daarentegen kan in het voorjaar gespit worden, zodat er in de tussentijd nog een groenbemester op verbouwd kan worden, waardoor uitspoeling van meststoffen (mineralen) voorkomen wordt.

Frezen

Een frees wordt gebruikt voor het bewerken van de grond. In tegenstelling tot spitten vindt er geen kerende grondbewerking plaats, maar wordt de grond door elkaar geroerd. Gewasresten en organische mest worden door de grond gemengd en er onder gebracht. In één grondbewerking wordt de grond zaai- of plantklaar gemaakt.

Meer weten?

Wilt u vrijblijvende prijsopgave van het spitten en/of frezen van uw tuin of land? Vraag informatie aan of bel mij op 06 14 78 69 75.